Alexandra Jiříčková

Po vystudování střední školy jsem se začala více věnovat malování. Po několika letech samostatné přípravy jsem byla přijata na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér klasických malířských technik profesora Zdeňka Berana), kterou jsem v roce 2009 zakončila diplomem. Věnuji se převážně olejomalbě a malbě akvarelů. Techniku malby a kresby také vyučuji.

Co pro mě znamenají emoce: Umění má tu moc změnit negativní emoce na pozitivní.