připojte se

Uzávěrka pro přihlášky nových děl do galerie je 30. května. Následně spustíme novou galerii letošního ročníku a veřejnost může bodovat a hodnotit vystavená díla.

Autoři, kteří mají zájem vystavit své dílo v internetové galerii, mohou posílat své příspěvky dle následujících instrukcí:

Jaké kategorie: Fotografie, malba/grafika, hudba, poezie, tanec – nahráno na youtube

Počet: Každý autor může vystavit PŘESNĚ 3 DÍLA v každé kategorii
(tedy přesně tři fotografie, obrazy, básně či nahrávky)

Formát (příspěvky zaslané v jiném formátu / počtu nebudou přijaty)

 • Fotografie ve formátu jpg (minimální šířka 580 px, max 1500 px)
 • Malba/grafika – fotografie či skeny díla, nezkreslené a bez zbytečných okrajů (zeď, apod.), minimální šířka 580 px, max 1500 px
 • Nahrávka do kategorie hudba – odkaz na YouTube
 • Tanec – odkaz na YouTube
 • Poezie ve formátu txt, doc nebo rtf, mohou být všechny v jednom souboru.
 • Soubory (malba a foto) přejmenujte dle vzoru rok-prijmeni-kategorie-cislo.jpg, například 2021-novak-foto-001.jpg a tento název uvádějte i v excelovém souboru se seznamem děl, kde k němu uvedete titul, pod kterým bude dílo prezentováno v galerii.
 • Všechna díla musí mít název, pokud nebude uveden, budou v kategorii označeny pouze číslem. Pokud nebudou odpovídat názvy souborů a jejich tituly, nemůžeme zaručit, že nedojde k záměně nebo chybě v titulu.
 • Pro kategorii malba/grafika uvádějte vždy techniku a rozměr díla.
 • Díla ani excelový soubor s popisem nesmí být ve formátu PDF.
 • Excelový soubor netiskněte, neskenujte ani neukládejte do PDF či jako obrázek.
 • Díla nevkládejte do excelového souboru.
 • Fotografie (kategorie malba a fotografie) posílejte jako soubory jpg, poezii pak v některém z textových formátů uvedených výše (txt, doc nebo rtf).
 • Dodržujte pravidla pro název souborů, jinak nemůžeme zaručit, že nedojde k záměně nebo chybě v titulu.
 • Děkujeme, že dodržujete tato pravidla.

Postup:

 1. vyplnit xls soubor (stáhnout) informacemi o dílech, včetně techniky a rozměru u maleb
 2. připravit portrétní fotografii ve formátu jpg (max 400×400 px, 50 kb), název souboru podle vzoru autor-prijmeni.jpg, například autor-novak.jpg.
 3. soubory s dílem + xls přihlášku + portrétní fotografii zaslat na adresu milan.deutsch@emd-pr.cz 
 4. Pouze noví autoři! vyplnit dokument „dohoda o přistoupení (stáhnout)“ – tu podepsanou naskenovat a poslat na email milan.deutsch@emd-pr.cz 

Soubory ke stažení:

Pokud máte dotazy, pište na milan.deutsch@emd-pr.cz