připojte se

Autoři, kteří mají zájem vystavit své dílo v internetové galerii, mohou posílat své příspěvky dle následujících instrukcí:

Jaké kategorie: Fotografie, malba/grafika, hudba, poezie, tanec – nahráno na youtube

Počet: Každý autor může vystavit PŘESNĚ 3 DÍLA v každé kategorii
(tedy přesně tři fotografie, obrazy, básně či nahrávky)

Formát (příspěvky zaslané v jiném formátu / počtu nebudou přijaty)

 • Fotografie ve formátu jpg (minimální šířka 580 px, max 1500 px)
 • Malba/grafika – fotografie či skeny díla, nezkreslené a bez zbytečných okrajů (zeď, apod.), minimální šířka 580 px, max 1500 px
 • Nahrávka do kategorie hudba – odkaz na YouTube
 • Poezie ve formátu txt, doc nebo rtf, mohou být všechny v jednom souboru.
 • Názvy souborů dle vzoru rok-prijmeni-kategorie-cislo.jpg, například 2018-novak-foto-001.jpg a tento název uvádějte i v excelovém souboru se seznamem děl.
 • Všechna díla musí mít název, pokud nebude uveden, budou v kategorii označeny pouze číslem
 • Pro kategorii malba/grafika uvádějte techniku a rozměr díla

Díla nevkládejte do excelového souboru. Fotografie (kategorie malba a fotografie) posílejte jako soubory jpg, poezii pak v některém z textových formátů uvedených výše (txt, doc nebo rtf). Dodržujte pravidla pro název souborů, jinak nemůžeme zaručit, že nedojde k záměně nebo chybě v názvu.

Postup:

 1. vyplnit xls soubor (stáhnout) informacemi o dílech, včetně techniky a rozměru u maleb
 2. připravit portrétní fotografii ve formátu jpg (max 400×400 px, 50 kb)
 3. soubory s dílem + xls přihlášku + portrétní fotografii zaslat na adresu emoce@e-moc-e.cz
 4. Pouze noví autoři! vyplnit dokument „dohoda o přistoupení (stáhnout)“ – tu podepsanou naskenovat a poslat na email emoce@e-moc-e.cz nebo zaslat na adresu M. Deutsch, Tolstého 51/12, Praha 10, 101 00

Pokud máte dotazy, volejte 775556587.