Ivana Prokopová

Malování je můj koníček teprve dva a půl roku. Maluji místa, kde jsem byla a ke kterým mám vztah. Tvorba je pro mne zdrojem energie a potěšení ze života a protipólem k práci ve světě financí. Největší radost mi dělá, když se můj obraz někomu líbí natolik, že si jím vyzdobí svůj domov.

Co pro mě znamenají emoce: Emoce jsou nedílnou součástí osobnosti, která se v díle odráží. A naopak, dílo by mělo působit tak, aby emoci vyvolalo.