Jane H.

Co pro mě znamenají emoce: emoce – ….někdy smích, někdy pláč, někdy hluboký smutek, někdy bezstarostná naděje. Jsou neuchopitelné, ale zároveň je uvnitř cítím velmi hmatatelně. Pochopitelné a často i nepochopitelné, líbivé i nelíbivé, ale moje!