Eva Višňovská Rat

Informace o autorovi

Eva Višňovská Rat

Od geologického prieskumu cez zavádzanie riadenia kvality podľa noriem ISO 9001 som prešla k tvorbe obrazov z prírodného (nefarbeného) piesku z rôznych miest na Zemi lepeného na adhezívny papier.