Vít Řehoř

Administrativní pracovník/ rád se dívám na svět přes objektiv

Co pro mě znamenají emoce: Napětí