Blanka Křemenová

Malířka, kreslířka, grafička, designérka a scénografka / Malba je život. Já se pomocí ní snažím zachytit jeho zlomky, okamžiky s jinotajným sdělením, které ve smyslu „pars pro toto“ vyjadřují celý příběh nebo situaci pomocí jeho fragmentu. Jako jeden záběr filmu, který reprezentuje všechny ostatní. Proto svou práci označuji jako synekdochální kvazirealismus. www.blankakremenova.com

Co pro mě znamenají emoce: Emoce jsou způsob, jak vidět pravdu a jak po ní nikdy nepřestat toužit.