Blanka Křemenová

Informace o autorovi

Blanka Křemenová

Malířka, kreslířka, grafička, designérka a scénografka / Malba je život. Já se pomocí ní snažím zachytit jeho zlomky, okamžiky s jinotajným sdělením, které ve smyslu „pars pro toto“ vyjadřují celý příběh nebo situaci pomocí jeho fragmentu. Jako jeden záběr filmu, který reprezentuje všechny ostatní. Proto svou práci označuji jako synekdochální kvazirealismus. www.blankakremenova.com Co pro mě…