Petr Šulista

O autorovi: Jsem absolventem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích aprobace čeština – hudební výchova a studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Začínal jsem jako redaktor krajských novin, nějaký čas působil v dětském výchovném ústavu jako učitel a vychovatel, téměř jednatřicet let se věnoval lidem s mentálním postižením. Nyní jsem v důchodu. Více jak čtyřicet let pracuji jako smuteční řečník. 

Od studentských let se snažím prosadit jako textař a básník. Zpočátku jsem publikoval v dětských časopisech Sluníčko a Mateřídouška. Řada mých českých i slovenských textů byla zhudebněna a nahrána. V poslední době se věnuji i próze. Jsem členem Jihočeského klubu Obce spisovatelů. Žiji ve Strakonicích.

Co pro mě znamenají emoce: Emoce dělají člověka člověkem. Zdá se mi, že v poslední době přibývá těch negativních. Je mi líto, že teprve až když přijde nějaká pohroma, člověk v duši světlo má a je schopen větší empatie.