Tomáš Miro Záhořík

Jsem malíř a arteterapeut. Pracuji na SŠAK s.r.o. v Hradci Králové jako psychosociální poradce. Vedu výtvarné kurzy a provozuji arteterapeutický ateliér CHEIRÓN ART. Výtvarné vzdělání v malbě a kresbě jsem získal v letech 1970 – 1980 u královéhradeckého malíře Otto Klečka a dále rozvíjím své hřivny jako autodidakt. Malovat pro mě znamená být ! Všechno, čím jsem v životě prošel a procházím se nějakým způsobem odráží v mé tvorbě, hledám neustále styl a formu, jak zviditelnit neviditelné ! Myslím, že síla a krása malby je v její individuální jedinečnosti a neopakovatelnosti. Vzhledem k tomu, že umění je velmi subjektivní způsob sebevyjádření a vychází z rozdílných způsobů vnímání světa, myslím, že jedno téma na jeden obraz nestačí. To je pro mě nekonečný pramen inspirace. Malba je pro mě nejpřirozenějším způsobem, jak vyjádřit emoce spojené s nejrůznějšími prožitky, sny, imaginacemi a smyslovými zkušenostmi. Chci pozvat diváka skrze vizuální a emoční zkušenost do jeho vlastního světa fantazie.

Co pro mě znamenají emoce: Emoce jsou pro mě zdrojem inspirace, protože otvírají nevědomé obsahy vědomí a ty je možné výtvarně vyjádřit.